Exkluzivní analýza realitního trhu 2/2024

14.2.2024

Analýza vývoje trhu s byty a domy v České republice

Nedávné snížení základní úrokové sazby Českou národní bankou (ČNB) na 6,25 procenta, což je nejnižší hodnota od května 2022, signalizuje významný krok k stabilizaci ekonomického prostředí v České republice. Toto rozhodnutí reflektuje snahu centrální banky o dosažení inflačního cíle a má zásadní vliv na realitní trh, zejména na segmenty bytů a domů.

Zdrojem ověřených dat jsou data projektu Realiťák roku, CEMAP - cenové mapy a portálu Reality.iDNES.cz.

.

.

Vývoj cen nemovitostí

Ceny domů i bytů v České republice prošly v posledních letech výraznými změnami. Zatímco ceny domů vzrostly z 35 204 Kč za m2 v lednu 2020 na 46 236 Kč za m2 v prosinci 2023, ceny bytů se zvýšily ještě výrazněji – z 57 842 Kč za m2 v lednu 2020 na 75 829 Kč za m2 v prosinci 2023. Přestože v posledním období došlo k mírnému poklesu cen domů, ceny bytů naopak nadále rostou, což poukazuje na odlišné dynamiky v těchto dvou segmentech.

.

.

Velikost nabídky a průměrná doba nabízení

Vývoj velikosti nabídky domů a bytů ukazuje na proměnlivou dostupnost nemovitostí na trhu. Počet domů v nabídce se v prosinci 2023 ustálil na 14 091 kusech, což je oproti lednu 2020 nárůst. Nabídka bytů v prosinci 2023 činila 22 144 kusů, což představuje zvýšení oproti počátku roku 2020. Výrazný nárůst počtu bytů v nabídce v roce 2022 mohl přispět k stabilizaci cen v tomto segmentu.

Průměrná doba nabízení domů i bytů se prodloužila, což naznačuje zpomalení trhu a zvýšenou opatrnost kupujících. V prosinci 2023 byla průměrná doba nabízení domů 105 dní a bytů 64 dní.

.

.

Regionální rozdíly v cenách

Analýza regionálních rozdílů u bytů ukazuje, že zhruba polovina krajů se v lednu 2024 vrátila s cenami na ty z ledna 2022, přičemž druhá polovina zůstala ještě pod svými maximy. Zajímavým atypem je Olomoucký kraj, který v letech 2020 až 2022 rostl relativně pomaleji, nicméně jako jediný nezaznamenal pokles v roce 2023 a stále si drží vzestupný trend.

.

.

U cen domů jsou rozdíly ve vývoj výraznější. Ve většině krajů jsou ceny pod svými maximy z roku 2022, například v Moravskoslezském a či Jihomoravském kraji i poměrně výrazně. V některých krajích se ceny skoro nezměnily (např. Středočeský kraj). V této statistice jsou výjimkou Praha a Pardubický kraj, kde je růst cen oproti minulosti sice pomalejší, nicméně nepřerušený.

.

.

Závěr

Snížení úrokových sazeb ČNB by mohlo přispět k dalšímu oživení trhu s nemovitostmi, jelikož nižší úrokové sazby činí hypotéky dostupnějšími pro širší spektrum zájemců o koupi. Přesto je třeba zohlednit, že trh s nemovitostmi zůstává citlivý na řadu faktorů, včetně ekonomického vývoje a nabídky nemovitostí. V nadcházejícím období bude klíčové sledovat, jak se trh bude vyvíjet v reakci na ekonomické stimuly a jak se bude adaptovat na měnící se potřeby obyvatelstva.

.

Kompletní analýza včetně dalších grafů je dostupná všem uživatelům CeMapu po přihlášení do systému pod záložkou v menu STATISTIKY TRHU. Statistiky jsou určeny k volnému využití - pro argumentaci s klienty, případně je můžete sdílet prostřednictvím vašich mailingů či sociálních sítí. Při použití je nutné vždy uvést zdroj: www.cemap.cz.

.