Detailní analýza vývoje realitního trhu v České republice

5.1.2024

Realitní trh v České republice v letech 2016 - 2023


V uplynulém sedmiletém období jsme byli svědky značných proměn, které formovaly realitní trh České republiky. Článek, který právě čtete, je věnován důkladnému zkoumání a interpretaci klíčových faktorů, jež v tomto časovém úseku realitní trh ovlivňovaly. Naše pozornost se soustředí na proměny cenové politiky, rozsah nabízených nemovitostí a také na to, jak dlouho trvá, než se nemovitosti prodají. Analýza, kterou předkládáme, odhaluje zásadní směry a vývoj, které jsou zásadní pro pochopení rozhodnutí realitních profesionálů, investorů a těch, kteří o koupi či pronájmu nemovitosti uvažují. Data, na kterých je naše studie postavena, pocházejí z prestižního projektu Realiťák roku, který je realizován ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a s portálem Reality.iDNES.cz.Vývoj cen na trhu nemovitostí:

Ceny bytů k prodeji:

V období mezi lety 2016 a 2021 jsme byli svědky nevídaného růstu cen bytů. Z původních průměrných 33 000 Kč za metr čtvereční se ceny vyšplhaly až k ohromujícím 76 000 Kč, což představuje více než 120% nárůst. Tento nebývalý vzestup cen může být chápán jako odraz rostoucí ekonomiky, zlepšování životní úrovně obyvatelstva a urbanizačních procesů, které se v naší zemi neustále odehrávají. Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, k tomu uvádí: "Vývoj cen bytů v uvedeném období odráží dynamiku a rychlé změny na trhu s nemovitostmi." Avšak v následujícím období od roku 2021 do 2023 jsme zaznamenali určité zpomalení růstu cen, což by mohlo naznačovat určité nasycení trhu a změnu v očekáváních kupujících. Důvodem tohoto zpomalení mohou být ekonomické výzvy, jako jsou rostoucí úrokové sazby a geopolitická nejistota, které mají značný dopad na kupní sílu a investiční strategie.Ceny bytů k pronájmu:

Pokud se zaměříme na průměrnou cenu pronájmu bytů, zjistíme, že na metr čtvereční se cena zvýšila z 187 Kč v roce 2016 na 277 Kč v roce 2023, což představuje nárůst o 47 %. Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku, k tomu poznamenává: "Růst cen pronájmů odhaluje zvýšený zájem o flexibilní formy bydlení, zejména ve městech. To je zřetelné hlavně v metropolitních oblastech, kde poptávka po kvalitním bydlení převyšuje nabídku." Tento trend reflektuje sociální změny, jako je zvýšená mobilita pracovní síly a preference mladší generace, která dává přednost flexibilitě a mobilitě před dlouhodobým vlastnictvím.Počet nabídek na trhu:

Byty k prodeji:

Zaznamenali jsme, že počet nabídek bytů k prodeji se od roku 2016 zvýšil z přibližně 26 000 na více než 32 000 v roce 2023. Ondřej Hon, majitel společnosti CEMAP - cenové mapy, to komentuje slovy: "Zvýšený počet nabídek naznačuje expanzi stavebního sektoru a zároveň rostoucí zájem o vlastní bydlení, což souvisí s novými developerskými projekty a lepší dostupností financování." Tento trend signalizuje rostoucí důvěru v trh a možný nárůst investičních aktivit.Domy k prodeji:

Pokud se podíváme na nabídku domů k prodeji, zjistíme, že se od roku 2016 téměř zdvojnásobila. Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, k tomu uvádí: "Růst počtu nabídek domů reflektuje změnu preferencí lidí, kteří vyhledávají více prostoru a soukromí, což může souviset s urbanistickými trendy a změnami v životním stylu." Tento trend může být také ovlivněn demografickými změnami, jako je stárnutí populace a zvýšený zájem o rodinné bydlení.Doba nabízení nemovitostí:

Byty k prodeji:

Průměrná doba nabízení bytů k prodeji se v průběhu let prodloužila z 62 dnů v roce 2016 na 76 dnů v roce 2023. Petr Makovský k tomu poznamenává: "Delší doba prodeje může odrážet vyšší cenové ambice prodávajících, což si žádá větší trpělivost a propracovanější prodejní strategie. Tento trend může také signalizovat opatrnost kupujících vzhledem k rostoucím cenám a potenciálním ekonomickým nejistotám."Byty k pronájmu:

Pokud jde o dobu nabízení bytů k pronájmu, zůstala tato poměrně stabilní s lehkým nárůstem z 21,5 dne v roce 2016 na 25,9 dne v roce 2023. Ondřej Hon k tomu upozorňuje: "Stálost doby nabízení naznačuje vyvážený trh, kde poptávka po nájmu zůstává silná a stabilní." Tato rovnováha může být indikátorem zdravého realitního trhu, kde se nabídka a poptávka udržují v harmonii a vzájemně se vyvažují.Závěr:

V posledních letech, konkrétně v období od roku 2016 až do současného roku 2023, se český trh s nemovitostmi ocitl v proudu významných změn. Tyto změny ovlivnily trh natolik, že se jeho dynamika stala předmětem pozornosti nejenom profesionálů v oboru, ale i široké veřejnosti, která se snaží orientovat v měnících se trendech.

Jedním z nejvýraznějších znaků, který nelze přehlédnout, je markantní nárůst cen nemovitostí. Tento fenomén jsme mohli pozorovat jak v oblasti prodeje, tak v segmentu pronájmů. Ceny bytů a domů šly strmě nahoru, což ztížilo mnohým lidem vstup na trh s vlastním bydlením. Pronájmy se zase staly významně dražšími, což se dotklo zejména mladých lidí a studentů ve velkých městech, kde je poptávka po bydlení tradičně vysoká.

Příčiny tohoto trendu jsou různorodé a odrážejí se v nich jak celkové ekonomické podmínky, tak lokální specifika českého trhu. Jedním z klíčových faktorů byly rekordně nízké úrokové sazby, které vedly mnoho lidí k tomu, aby investovali do nemovitostí a využívali výhodné hypotéky. Tato situace zároveň přilákala investory, kteří hledali možnosti, jak zhodnotit své kapitály. Zvýšený zájem o kvalitní bydlení pak byl dalším katalyzátorem, který podnítil cenový růst.

V nedávné době však můžeme pozorovat určité zpomalování růstu cen v prodeji bytů. Toto zpomalování může naznačovat možnou změnu trendu na trhu. Kupující se stávají obezřetnějšími a pečlivěji zvažují svá rozhodnutí. Při pohledu na vysoké ceny a proměnlivé ekonomické podmínky je tato opatrnost zcela pochopitelná.

Zajímavým aspektem je, že přestože se prodloužila doba, po kterou jsou nemovitosti nabízeny k prodeji, zájem o vlastní bydlení zůstává vysoký. Tento fakt svědčí o tom, že trh s nemovitostmi prochází obdobím adaptace, kdy dochází k hledání nové rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Co se týče pronájmů, zdá se, že poptávka zůstává stabilní, což je dobrá zpráva pro investory, kteří se zaměřují na tento segment trhu.

Všechny tyto proměny jsou důkazem, že realitní trh je dynamický a je ovlivněn mnoha vnějšími a vnitřními faktory. Makroekonomické vlivy, jako jsou změny úrokových sazeb, globální ekonomické podmínky, ale také lokální tržní charakteristiky a demografický vývoj, hrají klíčovou roli v utváření trhu s nemovitostmi.

Pro investory a odborníky v realitním sektoru jsou tyto informace nezbytné pro vytváření účinných strategií a pro informované rozhodování v prostředí, které je neustále v pohybu. Flexibilita, důkladná znalost trhu a schopnost rychle reagovat na změny jsou nezbytné pro úspěch v realitním byznysu. Vzhledem k těmto trendům je zřejmé, že porozumění tržním podmínkám a schopnost adaptace jsou klíčové pro každého, kdo se chce v realitním sektoru prosadit a dosáhnout úspěchu.Hypoteční trh

Zdá se, že se hypoteční trh zotavil z dosaženého minima. Příznivější situaci pro zájemce o hypotéky přinese ovšem další pokles úrokových sazeb ve spojitosti s poklesem inflace.


Zvýšenou poptávku ovšem již podporuje skutečnost, že ČNB již loni od července zrušila příjmový ukazatel, konkrétně výši měsíční splátky celkového dluhu vzhledem k výši měsíčního příjmu (DSTI). Navíc nyní od ledna banky nebudou uplatňovat ani limit maximální výše celkového dluhu vůči ročnímu příjmu (DTI). V platnosti zůstává pouze limit LTV, který stanovuje poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti. Tento limit bude nadále činit 80 procent nad 36 let, zatímco u žadatelů do 36 let bude možné dosáhnout až 90 procent.


Zdroj grafu úrokové sazby hypoték: Hypoindex.cz