počet nemovitostí k porovnání: 5 904 423
helpdesk: +420 733 18 09 18

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”)

Správce osobních údajů: CeMap - cenové mapy s.r.o., sídlem Na Rybníčku 521/56, Předměstí 746 01 Opava, IČO: 09709665, DIČ: CZ09709665, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C83979, email: info@cemap.cz, web: www.cemap.cz (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

1. Jako správce vašich osobních údajů odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám údaje předány pro účely jednání o smlouvě, uzavření smlouvy a její realizace, zpracováváme je následujícím způsobem.

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účel: realizace smlouvy, plnění smluvních povinností; právní základ: plnění smlouvy (dle ust. čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba zpracování: rok po ukončení smlouvy, nebo do konce záruční doby (podle toho, která lhůta je delší).

b) účel: archivace účetních dokladů na základě povinnosti vyplývající z účetních právních předpisů; právní titul: splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR); doba zpracování: určená příslušným právním předpisem,

c) účel: případné vymáhání právních nároků z uzavřené smlouvy či související právní spory; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3
roky od ukončení smlouvy.

d) účel: přímý marketing - zasílání nabídek služeb prostřednictvím e-mailů (obchodní sdělení ve smyslu zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti); právní základ:
oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 2 roky od ukončení smlouvy nebo ukončení jednání o uzavření smlouvy. 

3. V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje těmto
zpracovatelům a příjemcům:

4. Po dobu, kdy zpracováváme vaše osobních údaje máte právo:

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@cemap.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, se můžete obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Chci CEMAPMÁM ZÁJEM

ODBORNÍCI, KTEŘÍ MAJÍ DŮVĚRU V CEMAP

Miroslav Herain
Miroslav HerainMajitel firmy / RE/MAX Commercial Group
Michal Malaník
Mgr. Michal MalaníkMajitel RE/MAX Via
Roman Ševčík
Roman ŠevčíkRE/MAX Magnum-Brno
RE/MAX COMMERCIAL GROUP
ZOBRAZIT VŠECHNY REFERENCE