počet nemovitostí k porovnání: 5 904 718
helpdesk: +420 733 18 09 18

Jak funguje TVORBA CENOVÉ MAPY S CEMAPEM?

CeMap funguje na základě jedné z nejrozšířenějších metodik oceňování nemovitostí – srovnávací analýzy. Proč právě na základě této metody? Cílem CeMapu je poskytnout uživateli co možná nejpřesnější údaj o reálné hodnotě porovnávané nemovitosti na současném trhu a pro tento účel se právě srovnávací analýza jeví jako nejvhodnější nástroj, neboť pracuje právě s údaji aktuálního trhu s nemovitostmi.
Aby výsledná hodnota byla opravdu relevantní, umožňuje CeMap použití opravných koeficientů, a to ze dvou důvodů:

  1. V současnosti je stále nedostatek informací o realizačních cenách nemovitostí a zároveň se tyto liší od nabídkových. V průměru se rozdíl mezi nabídkovou cenou a cenou realizační pohybuje v rozmezí 10-15 %. Při znalosti tohoto rozmezí je pak možné výslednou cenu zpřesnit právě použitím opravných koeficientů.
  2. Opravné koeficienty umožňují stanovení tržní hodnoty oceňované nemovitosti i při nedostatku srovnatelných údajů.

Popis funkce:

  1. V prvním kroku je potřeba zadat parametry oceňované nemovitosti. Na základě zadaných parametrů systém zobrazí srovnatelné nemovitosti, jejichž parametry i seznam jsou editovatelné.
  2. Po potvrzení systém vypočítá hodnotu oceňované nemovitosti.
  3. Následně je hodnotu na základě znalosti trhu či nemovitosti možno upravit pomocí opravných koeficientů.
  4. Výsledek včetně porovnávaných nemovitostí je možné exportovat do pdf souboru s vlastním hlavičkovým papírem.

 

 

Chci CEMAPMÁM ZÁJEM

ODBORNÍCI, KTEŘÍ MAJÍ DŮVĚRU V CEMAP

Miroslav Herain
Miroslav HerainMajitel firmy / RE/MAX Commercial Group
Michal Malaník
Mgr. Michal MalaníkMajitel RE/MAX Via
Roman Ševčík
Roman ŠevčíkRE/MAX Magnum-Brno
RE/MAX COMMERCIAL GROUP
ZOBRAZIT VŠECHNY REFERENCE